ไม่พบผลการค้นหา
สธ.เร่งสอบสวนโรค หลังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ ไม่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยก่อนหน้า พบเคยเดินทางไปยังโรงพยาบาล ร้านตัดผม

นพ.อนุพงศ์ สุจริยากุล ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่พบผู้ป่วยรายใหม่ 3 รายวันนี้ โดย 2 ใน 3 ราย ไม่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยก่อนหน้านี้ แต่เกิดขึ้นจากการไปสถานที่ชุมชนได้แก่ โรงพยาบาลและร้านตัดผม ซึ่งทำให้ต้องมีการดำเนินการสอบสวนโรคต่อไป และทางกระทรวงสาธารณสุขจะต้องดำเนินการคัดกรอง เฝ้าระวัง และควบคุม เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดเหมือนในต่างประเทศ

หลังจากนี้ทีมสอบสวนโรคจะสัมภาษณ์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไทม์ไลน์ของแต่ละราย เพื่อให้สามารถติดตามตัวผู้ที่สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงให้ได้มากที่สุด

โดยผู้ป่วยสองรายที่พบในกรุงเทพฯ วันนี้อาจจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับการผ่อนปรนมาตรการก็ได้ และยังเร็วเกินไปที่จะบอกว่ามีผู้ติดเชื้อแค่สองรายหรือไม่ หากหลังจากนี้พบผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนก็แสดงว่าการระบาดระลอกสองมาแล้ว

ขณะนี้สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของไทย มีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่ำกว่า 10 รายต่อเนื่องกว่า 2 สัปดาห์ ในวันนี้พบผู้ติดเชื้อ 2 รายที่มีประวัติเดินทางไปในสถานที่ชุมชน แสดงให้เห็นว่าการออกนอกบ้าน การเดินทางไปในสถานที่ต่างๆ ที่มีคนรวมกันหรือเข้าใช้บริการจำนวนมาก ยังมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโควิด-19 ได้

ประกอบกับขณะนี้รัฐบาลได้มีการผ่อนปรนมาตรการในระยะที่ 2 อนุญาตเปิดกิจการ และกิจกรรมต่างๆ ในกลุ่มสีเขียวให้สามารถกลับมาดำเนินการได้อีกครั้ง อาทิ ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร สถานที่ออกกำลังกาย ร้านตัดผม เป็นต้น ซึ่งมีผู้เข้าใช้บริการจำนวนมากอาจเพิ่มความเสี่ยงได้เช่นกัน

อย่างไรก็ตาม ขอเน้นย้ำว่า เมื่อเข้ารับบริการในสถานที่ต่างๆ ให้ลงทะเบียน เข้า-ออก ในแพลตฟอร์มไทยชนะที่รัฐบาลจัดทำขึ้น เพราะหากป่วยจะง่ายต่อการสอบสวนโรคและติดตามผู้สัมผัสเข้าสู่ระบบการเฝ้าระวังโรคได้รวดเร็ว และให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของสถานที่ที่เข้ารับบริการอย่างเคร่งครัด เช่น คัดกรองไข้ การเว้นระยะห่าง รวมถึงหลีกเลี่ยงการเข้ารับบริการในช่วงเวลาที่มีคนจำนวนมาก และเมื่อกลับถึงบ้านให้รีบล้างมือ อาบน้ำทำความสะอาดร่างกายทันที หลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับคนในครอบครัว

ด้านพญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงแนวทางด้านสาธารณสุขเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดสถานศึกษาในวันที่ 1 ก.ค. 2563 ว่า กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมกันจัดแผนเตรียมความพร้อมเรื่องอนามัยโรงเรียนอย่างเข้มข้น เพื่อป้องกันโรคก่อนเปิดเทอม

โดยแนวทางที่กำหนดไว้ ได้แก่ 1.การคัดกรองความเสี่ยงก่อนเข้าโรงเรียน ซึ่งผู้ปกครองต้องให้ข้อมูลครบถ้วน เช่น บางคนส่งลูกไปอยู่กับญาติในต่างจังหวัดซึ่งอาจเป็นพื้นที่เสี่ยง 2.การสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 3.มีจุดล้างมือให้สะอาด 4.การเว้นระยะห่าง 5.การทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสทุกจุดภายในโรงเรียน และ 6.งดจัดกิจกรรมที่ทำให้เกิดความแออัด เช่น กีฬาสี

อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกันซักซ้อมและเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด และเมื่อพบว่ามีเด็กป่วยแล้วไม่มั่นใจจะต้องรีบดำเนินการรักษาทันที ซึ่งที่ผ่านมามีอัตราเด็กติดเชื้อโควิด-19 ราวร้อยละ 3 โดยเป็นการติดเชื้อจากคนในครอบครัว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :