ไม่พบผลการค้นหา
"เรืองไกร" ทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เรียกร้องให้เปิดเผยรายละเอียด ข้อมูลเกี่ยวกับจดหมาย ของ 20 มหาเศรษฐีให้ประชาชนรับทราบ

นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีตสมาชิกวุฒิสภา ทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีโดยเรียกร้องให้เปิดเผยข้อมูลภายในจดหมายที่จะพูดคุยกับ 20 มหาเศรษฐี โดยอ้างสิทธิตามรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 59 เพื่อขอให้นายกรัฐมนตรีเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับจดหมายของ 20 มหาเศรษฐี ให้ประชาชนได้รับทราบโดยด่วน สาระสำคัญระบุว่า สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2563 นายกรัฐมนตรีได้แถลงต่อสื่อมวลชนต่าง ๆ ซึ่ง the bangkokinsight.com ได้นำมาลงข่าวมีความส่วนหนึ่งว่า 

"20 มหาเศรษฐี" ทยอยตอบจดหมายรัฐบาล "บิ๊กตู่" ยืนยันไม่มีใครให้เงิน มีแต่แนะนำเรื่องเศรษฐกิจ สัญญาจะดูแลประชาชนให้มากขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำ เผยเห็นตรงกันเรื่องจัดการน้ำให้ถั่วถึง

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวว่า ในเรื่องการขอรับฟังภาคเอกชน นักธุรกิจ 20 ราย วันนี้ทยอยส่งมาแล้ว ซึ่งไม่มีใครให้เงินรัฐบาลเลย มีแต่ดูแลคนในบริษัทเขาอย่างไร ช่วยในกลุ่มงานของเขาเอง และมีการเสนอแนะเรื่องเศรษฐกิจต่าง ๆ 

โดยเห็นตรงกันเรื่องการบริหารจัดการน้ำให้ทั่วถึง ให้ประชาชนมีแหล่งน้ำ การขุดแหล่งน้ำ เขาสัญญาว่าจะดูแลประชาชนมากขึ้น ลดเหลื่อมล้ำ และร่วมมือรัฐบาลต่อไปในอนาคต ที่ผ่านมาเขาทำพอสมควร แน่นอนว่ารัฐบาลดูแลทุกคนไม่ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ แต่อาศัยภาคส่วนต่างๆ ร่วมมือกันด้วย  

จากคำแถลงของนายกรัฐมนตรีดังกล่าว เห็นว่า ยังขาดรายละเอียด และไม่สอดคล้องกับเนื้อความในจดหมายเปิดผนึก ซึ่งเข้าใจว่า สาระสำคัญส่วนใหญ่เป็นเรื่องวิกฤติ โควิด-19 แต่ทำไมเนื้อความที่ตอบกลับมาเป็นเรื่อง การบริหารจัดการน้ำ คล้ายกับสำนวนที่ว่า "ไปไหนมา สามวาสองศอก"

ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนได้ตรวจสอบการทำงานของนายกรัฐมนตรี และได้รับข้อมูลข่าวสารตามความในรัฐธรรมนูญ มาตรา 59 จึงเรียนมาเพื่อขอให้นายกรัฐมนตรีเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 59 ว่า จดหมายที่ส่งถึง 20 มหาเศรษฐีนั้น มีใครบ้าง และแต่ละรายตอบมาอย่างไร ตอบมาเมื่อวันเวลาใด ลงสารบัญเลขรับอย่างไร เนื้อความโดยละเอียดเป็นเช่นไร เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบโดยด่วน จักเป็นพระคุณยิ่ง