ไม่พบผลการค้นหา
รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย ยืนยัน ไทยยังไม่ปิดประเทศ ขู่ หากพบฝ่าฝืนเคอร์ฟิวโทษสูงสุดจำคุก 2 ปี พร้อมพิจารณาขยายเวลาตามความจำเป็น ย้ำผู้ใดมีเหตุจำเป็นเดินทางเกินเวลากำหนด ต้องขออนุญาตเจ้าหน้าที่

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย ระบุถึงกรณี รัฐบาลมี 3 มาตรการใหญ่ ประกอบด้วย มาตรการในการตรวจโรคในการดูแลรักษา ซึ่งเรียกว่ามาตรการทางการแพทย์ หรือมาตรการด้านการสาธารณสุข และมาตรการในการเยียวยาฟื้นฟูแก้ไขให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยมาตรการด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (พ.ร.ก.ฉุกเฉิน) ให้อำนาจรัฐบาลเข้ามาจัดการเฉพาะมาตรการที่ 2 เท่านั้น พระราชกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉิน ไม่ได้ให้อำนาจรัฐบาลใดๆ ในส่วนมาตรการที่ 1 หรือมาตรการด้านการดูแลรักษา หรือมาตรการด้านการแพทย์ เพราะฉะนั้นการดำเนินการใดๆ ตามมาตรการที่ 1 ต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อและกฎหมายอื่นของแพทย์

ส่วนมาตรการที่ 3 คือมาตรการเยียวยาฟื้นฟูแก้ไข พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ไม่ได้ให้อำนาจรัฐบาลเข้าไปยุ่งเกี่ยวจึงจำเป็นต้องอาศัยมติคณะรัฐมนตรี และกฎหมายในการบริหารราชการแผ่นดิน ดำเนินการตามที่หลายฝ่ายหรือสื่อบางสำนักเสนอแนะ ให้รัฐบาลมีอำนาจเต็มตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เนื่องจากไม่ใช่อำนาจตามพระราชกำหนดหากรัฐบาลต้องการช่วยเหลือต้องใช้กฎหมายอื่นและเป็นอำนาจของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด กฎหมายที่มีอยู่ เช่น พ.ร.บ โรคติดต่อ ไม่เพียงพอแก่การรับมือโรคระบาดโควิด-19 จึงจำเป็นต้องอาศัย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ออกมาบังคับใช้

ยืนยันยังไม่ปิดประเทศ

สำหรับประกาศฉบับที่ 2 จะใช้บังคับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และในไม่ช้าอาจเห็นฉบับอื่นตามมา ข้อกำหนดที่ออกตามข้อกำหนดฉบับที่ 2 มีเรื่องสำคัญอยู่เรื่องเดียว คือเรื่องการห้ามออกนอกเคหสถาน โดยขอชี้แจงในภาพรวมเพื่อทำความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันว่า จนถึงนาทีนี้วันนี้ ประเทศไทยยังไม่ได้ปิดประเทศ เนื่องจากการปิดประเทศนั้นคือการปิดสนามบินเครื่องบินจะบินขึ้นหรือลงไม่ได้ แต่ขณะนี้ประเทศไทยยังไม่ได้ปิดประเทศในความหมายอย่างนั้น แต่ได้มีการเข้มงวดและเคร่งครัดดังต่อไปนี้ กำหนดให้คนไทยที่อยู่นอกราชอาณาจักรยังสามารถเดินกลับเข้าประเทศไทยได้ตามสิทธิ รวมไปถึงได้อนุญาตให้กลุ่มคนไทยบางกลุ่มที่กำลังจะเดินทางกลับเข้ามาอยู่แล้วฉะนั้นสนามบินจึงปิดไม่ได้จะมีคนไทยจากมาเลเซีย อินโดนีเซีย สหรัฐอเมริกา และยุโรป ซึ่งเป็นนักเรียนไทยที่เดินทางไปศึกษาแลกเปลี่ยนในระยะสั้นจำนวนหลายร้อยคน 

นอกจากนั้นการขนส่งสินค้าไม่ว่าจะเป็นการส่งออกหรือนำเข้า โดยผ่านทางเครื่องบินยังสามารถทำได้อยู่ตามปกติ ส่วนชาวต่างประเทศไม่ปิดก็เหมือนปิดประเทศเนื่องจากผู้ที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยจะมีความเข้มงวดมากและเมื่อมาถึง และตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะมีความเข้มงวดขึ้น 2 เท่า คือขอร้องให้ชะลอการเดินทางเข้าประเทศไทยอย่างน้อยจนถึงวันที่ 15 เม.ย. และหลังจากวันที่ 15 เม.ย. จึงจะประเมินอีกครั้ง

ส่วนสาเหตุที่ต้องมีการชะลอเนื่องจากช่วงนี้มีวันหยุดหลายวันและเป็นช่วงสงกรานต์ปกติของไทย ซึ่งขณะนี้ไทยหยุดฉลองสงกรานต์แล้ว แต่ยังมีชาวต่างประเทศที่ยังไม่ทราบจะพลัดหลงเข้ามา จึงจำเป็นต้องสกัดกั้นไว้ก่อน รวมไปถึงแต่มีมาตรการเข้มงวดในการตรวจหนังสือใบรับรองใบอนุญาต ขณะเดียวกันหลายสายการบินมีการหยุดการบินแล้ว

ส่วนข้อกำหนดในฉบับที่ 2 ที่มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปไม่เกี่ยวข้องกับการเดินทางเข้าออกนอกประเทศ เพียงแต่เป็นมติต่างหากออกมาเพราะฉะนั้นจึงขอย้ำว่าขณะนี้ประเทศไทยยังไม่ปิดประเทศ ยังจำเป็นต้องเปิดแก่บุคคลบางประเทศโดยเฉพาะคนไทยแต่แม่คนไทยกลับเข้ามาก็จะพบกับมาตรการกักกันหรือคุมตัวไว้สังเกตอาการอย่างน้อย 14 วันซึ่งจะใช้กับคนไทยทุกคนที่เดินทางกลับเข้ามา ส่วนข้อกำหนดฉบับที่ 2 ในส่วนของการห้ามบุคคลออกนอกเคหะสถาน ทุกคน ทั่วราชอาณาจักร ตามเวลาที่กำหนด ไม่เกิดสามารถเดินทางออกมาบนถนนได้ซึ่งได้กำหนดไว้ในขณะนี้ 6 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 22.00 น. ถึง 04.00 น. ของอีกวัน ซึ่งหากมาตรการนี้ยังไม่ได้ผล หรือมีผู้ฝ่าฝืน จะประเมินเหตุการณ์วันต่อวันและอาจจะขยับเวลาขึ้นเป็น 8 ชั่วโมงหรือ 10 ชั่วโมงต่อไป ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะไม่อนุญาตให้ใครออกมาทั้งสิ้น โดยจะมีกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารเป็นผู้ตรวจตรา และหากพบว่าฟื้นโดยไม่มีข้อยกเว้นหรือคุ้มครองจะถือเป็นความผิดตามพระราชกำหนดฉุกเฉินมาตรา 18 กำหนดโทษไว้รุนแรงจำคุก 2 ปี ปรับ 4 หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

รัฐบาลตระหนักดีว่าการห้ามออกนอกเคหสถานเช่นนี้จะเข้มงวดกวดขัน โดยไม่มีข้อยกเว้นคงไม่ได้ เนื่องจากจะทำให้บุคคลไม่มีความสะดวก และเดือดร้อน โดยมีข้อยกเว้น จัดเป็น 2 ประเภทคือให้แก่บุคคลเป็นการทั่วไปหากเข้าหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ บุคคลที่เขียนไว้ในข้อกำหนดได้แก่ประเภทที่ 1 ผู้ที่มีภารกิจหรือปฏิบัติหน้าที่ด้านการแพทย์ รวมถึงคนไข้ หมอ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ประเภทที่ 2 ได้แก่ผู้ที่มีอาชีพหรือหน้าที่ที่จะต้องทำการขนส่ง ทั้งขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค ผู้ที่ต้องขับรถขนของนำสินค้าไปเต็มยังห้างสรรพสินค้า ขนส่งสินค้านำเข้าส่งออก เกี่ยวกับธุรกิจการเงินการธนาคาร และข้อยกเว้นให้เฉพาะบุคคลบางคน หรือกลุ่มคนบางกลุ่มที่มาขออนุญาต ต้องขออนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

สื่อมวลชนห้ามออกทำข่าวช่วงเคอร์ฟิว

ส่วนในข้อกำหนดบางประการที่กำหนดว่า จังหวัดใดผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ออกคำสั่งหรือคำแนะนำอะไรที่เข้มงวดกว่าประกาศ ขอให้ปฏิบัติไปตามนั้น หมายความว่าให้ยึดปฏิบัติตามเคอร์ฟิวที่เข้มงวดกว่า และอีกข้อกำหนดหากมีประชาชนต้องออกนอกประเทศแต่ปรากฏว่าออกไม่ได้ คณะกรรมการโรคติดต่อประจำจังหวัดให้จัดที่เอกเทศกักกันเอาไว้ 14 วัน อย่างกลุ่มคนที่กำลังเดินทางออกไปประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อกลับไปยังภูมิลำเนา ไม่ใช่เป็นการกักไว้เพื่อการดำเนินการทางกฎหมายหลีกเลี่ยงเข้าเมือง เป็นเพื่อนกับกันโรค ครบ 14 วันด่านเปิดก็สามารถข้ามประเทศได้ แต่หากด่านไม่เปิด 

โดยนายวิษณุ ยังระบุอีกว่า รัฐบาลมองเห็นพิจารณาความจำเป็นของประชาชน ที่กลางวันไม่สามารถปิดได้ พิจารณาในการเคอร์ฟิวเวลากลางคืนราชอาณาจักร โดยเริ่มต้นใช้เวลา 6 ชั่วโมงซึ่งหวังว่า 6 ชั่วโมงนี้จะสามารถลดจำนวนคนที่ออกมาเตร็ดเตร่เรร่อนเดินทางตามท้องถนน โดยรัฐบาลจะใช้เวลา 6 ชั่วโมงทำความสะอาดบ้านเมือง รวมไปถึงอาจจะมีการพิจารณาขยายเวลาออกไปตามความจำเป็น ซึ่งเชื่อว่าการแพร่ระบาดของกิจกรรมหลายอย่างเกิดขึ้นในเวลากลางคืน ตามสถานบันเทิง งานศพ งานแต่งงาน หรืองานเลี้ยง เนื่องจากกลางวันไม่ค่อยว่างต้องทำงาน ทั้งนี้นายวิษณุ ยังยืนยันว่า สื่อมวลชนไม่สามารถออกไปทำข่าวได้ในช่วงเคอร์ฟิว ยกเว้นไปขออนุญาตรายบุคคลต่อเจ้าหน้าที่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :