ไม่พบผลการค้นหา
ที่ประชุม ครม. เห็นชอบยกเลิกอัตราเงินเดือนยศ จอมพล เปลี่ยนมาใช้อัตตราเงินเดือน ยศ พล.อ.พิเศษแทน ขณะที่นายกฯ เตรียมเปิดแฟลตดินแดง โฉมใหม่ 9 ก.ค.นี้

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เสนอ ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการทหาร ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการ พ.ศ.2551 ในประเด็นยกเลิกอัตราเงินเดือนข้าราชการทหารของนายทหารสัญญาบัตรยศจอมพล จอมพลเรือ จอมพลอากาศ หรือ พล.อ. พล.ร.อ. และพล.อ.อ. ที่ครองอัตราจอมพล รับเงินเดือนระดับ น.9 เป็นให้นายทหารสัญญาบัตรยศ พล.อ. พล.ร.อ. และพล.อ.อ. อัตราเงินเดือน พล.อ.พิเศษ พ.ร.อ.พิเศษ และพล.อ.อ.พิเศษ ให้ได้รับเงินเดือนระดับ น.9 แทน เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างและการบริหารจัดการกำลังพลของกระทรวงกลาโหม 

พล.ท.สรรเสริญ กล่าวต่อว่า เมื่อร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายแล้ว นายทหารสัญญาบัตรยศพล.อ. พล.ร.อ. และพล.อ.อ. ที่ครองอัตราจอมพล จอมพลเรือ และจอมพลอากาศ จะถูกปรับเปลี่ยนเป็นยศพล.อ. พล.ร.อ. และพล.อ.อ. ส่งผลให้กระทรวงกลาโหมไม่มีตำแหน่งอัตราจอมพล จอมพลเรือ และจอมพลอากาศ แต่จะไม่มีผลกระทบต่อเงินเดือน เนื่องจากนายทหารสัญญาบัตรเหล่านี้ยังคงได้รับเงินเดือนระดับ น.9 ต่อไปเช่นเดิม ส่วนราชการอื่นที่มีตำแหน่งอัตราจอมพล จอมพลเรือ และจอมพลอากาศ ปัจจุบันไม่ได้รับเงินเดือนตามบัญชีเงินเดือนข้าราชการทหารที่ปรับเปลี่ยนตำแหน่งอัตราเป็นพล.อ. พล.ร.อ. และพล.อ.อ. อัตราเงินเดือนพล.อ.พิเศษ พล.ร.อ.พิเศษ และพล.อ.อ.พิเศษ จึงไม่ส่งผลกระทบต่อการรับเงินเดือนในส่วนราชการอื่น

นอกจากนี้ พล.ท.สรรเสริญ ยังระบุว่า พล.อ.ประวิตรได้รายงานในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่า โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 อาคารพักอาศัย แปลง G เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยวันที่ 9 ก.ค. จะเชิญนายกฯไปเป็นประธานเปิดใช้อาคารพักอาศัย ส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งหน้าจะเลื่นอจากวันที่ 26 มิ.ย.เป็นวันที่ 27 มิ.ย. เพราะนายกรัฐมนตรีติดภารกิจเดินทางกลับจากการปฏิบัติราชการที่ประเทศอังกฤษและฝรั่งเศส